Cel
i wartości

NASZ CEL

Uproszczenie opieki zdrowotnej. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie bezbolesnych rozwiązań, innowacji i troski o przyszłość stale ulepszamy i upraszczamy opiekę zdrowotną w codziennym życiu.

NASZE WARTOŚCI

Innowacyjność i jakość

Ciągłe doskonalenie jakości, innowacje i nowe technologie w połączeniu z inwestycjami w badania i uważnym reagowaniem na potrzeby klientów stanowią podstawę naszego dziedzictwa, a zarazem są drogowskazem w przyszłość, aby zagwarantować, że nasze dążenie do doskonałości będzie w dalszym ciągu nadawać ton wszystkim naszym działaniom na rzecz oferowania najnowocześniejszych rozwiązań naszym klientom.

Doskonałość oparta na współpracy

Działamy jako jeden globalny podmiot, rozwijając współpracę nie tylko w ramach naszego wewnętrznego zespołu, ale także w kontaktach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zgodnie z zasadą, że uczyć należy się całe życie, konsekwentnie wymieniamy się pomysłami i wykorzystujemy nasze różnorodne doświadczenia, talenty i umiejętności, aby rozwijać innowacje i umożliwiać naszej firmie osiąganie jeszcze większych celów.

Pasja i dążenie do wyników

Wymagamy od siebie doskonałości i motywuje nas pasja do działania, którą okazujemy w naszych różnych przedsięwzięciach. Wykazujemy się pozytywnym i konstruktywnym nastawieniem do problemów, motywując się wzajemnie do wysiłku. Zdajemy sobie również sprawę ze znaczenia wkładu każdej osoby w budowanie kultury sprzyjającej kreatywności i innowacyjności oraz ukierunkowanej na wyniki.

Niezawodność

Spełniamy lub przekraczamy oczekiwania, codziennie potwierdzając nasze zobowiązanie na rzecz jakości, bezpieczeństwa, innowacyjności i uczciwości wobec klientów, rynków, a także innych partnerów i zainteresowanych stron. Naszym celem jest dalsze wzmacnianie naszej reputacji jako firmy godnej zaufania i świadomej swojej roli w dbałości o zdrowie ludzi.

Zrównoważony rozwój

Kwestie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) są głęboko zakorzenione w naszej kulturze korporacyjnej, a zrównoważony rozwój stanowi kluczowy element naszego modelu biznesowego, w którym podstawą każdej decyzji korporacyjnej jest etyczne zarządzanie.