DROPSAFE

DROPSAFE

Wyroby medyczne odgrywają kluczową rolę w opiece zdrowotnej, ponieważ umożliwiają diagnozowanie, monitorowanie i leczenie różnych schorzeń.

Marka Dropsafe oferuje innowacyjne produkty, które stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. W ostatnich latach zwiększył się nacisk na bezpieczeństwo tych wyrobów, co skutkowało znaczącymi postępami dotyczącymi projektowania i produkcji wyrobów medycznych oraz przepisami regulacyjnymi w celu zapewnienia dobrostanu pacjentów.
Dropsafe to marka grupy MTD zajmująca się opracowywaniem rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia w następujących obszarach: podawanie leków (w tym igły do wstrzykiwaczy i bezpieczne igły pasywne), szczepienia (w tym kompleksowy zestaw produktów potrzebnych do bezpiecznego wstrzyknięcia, zarówno przed wstrzyknięciem, jak i po jego podaniu) oraz pobieranie próbek krwi kapilarnej.