MTD Engineering

NASZE CENTRUM INNOWACJI

MTD Engineering to nasze centrum innowacji i rozwoju, w którym opracowujemy nowe koncepcje, patenty i rozwiązania, stale testowane i błyskawicznie projektowane. Łączymy zaawansowane technologie, wiedzę praktyczną i innowacje w procesie opracowywania wyrobów medycznych, aby pomagać ludziom każdego dnia i łączyć rzeczy małe z wielkimi.

POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI

Centrum MTD Engineering zostało założone w 2020 r. w celu wsparcia działań w obszarze badań i rozwoju. To podstawowa jednostka technologiczna, która generuje innowacyjne projekty na potrzeby różnych linii produktów grupy MTD, a jednocześnie jest niezawodnym partnerem przedsiębiorstw z innych branż na każdym etapie rozwoju nowych produktów, oferując swoje umiejętności i usługi.

JAK WPROWADZAMY INNOWACJE

Engineering działa w trzech głównych obszarach:

KONCEPCJE I PROJEKTY: opracowywanie nowych i wysoce konkurencyjnych koncepcji i projektów, mających na celu minimalizację kosztów i maksymalizację efektywności;

USŁUGI I DORADZTWO: doradztwo w zakresie różnych tematów, takich jak budowa i konserwacja narzędzi i maszyn lub konfiguracja i optymalizacja produkcji;

ROZWIĄZANIA PRODUKTOWE: produkcja komponentów lub produktów końcowych na podstawie potrzeb zgłaszanych przez partnerów.