MTD Exchange

MTD Exchange

Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy medycznej i najlepszych praktyk ma kluczowe znaczenie dla poprawy opieki zdrowotnej.

Z tego powodu uruchomiliśmy społecznościowy program „MTD Exchange”, którego celem jest umożliwienie komunikacji między kluczowymi specjalistami z różnych dziedzin medycyny i pacjentami oraz zapewnienie platformy do omawiania istotnych tematów związanych z cukrzycą, leczeniem ran, chorobami układu oddechowego, bezpieczeństwem itp.

MTD Exchange to platforma, która łączy liderów, pracowników ochrony zdrowia i innych zainteresowanych stron, aby umożliwić rozwój opieki zdrowotnej na drodze dialogu i wymiany wiedzy.

Platforma MTD Exchange ma stanowić wirtualną przestrzeń do wymiany informacji poprzez debaty, dyskusje i wydarzenia, zapewniającą także łatwy dostęp do wybranych zasobów medycznych i naukowych.

Platforma oferuje dwa kanały edukacyjne:

ROUNDTABLES, organizowane cyklicznie wydarzenia wirtualne i na żywo, podczas których moderator zaprasza ekspertów z różnych specjalności do wyrażania swoich opinii i omawiania ważnych tematów;

SMART TALKS, krótsze filmy, podczas których doświadczony prelegent przekazuje szereg wskazówek, w tym również praktycznych, na tematy związane ze zdrowiem. 

MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE

DOSTĘP DO PLATFORMY

Dołączając do społeczności MTD Exchange, pracownicy ochrony zdrowia będą mieli dostęp do kompleksowej, merytorycznej wiedzy, aby sprostać niezaspokojonym potrzebom, zdobywać wiedzę na ważne tematy w świecie klinicznym i poza nim oraz poznawać innowacje w dziedzinie technologii i opieki nad pacjentami.