NASZ ZASIĘG
PRODUKCYJNY

NASZ ZASIĘG
PRODUKCYJNY

Grupa MTD dysponuje najnowocześniejszą platformą produkcyjną w postaci czterech zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych w Europie: jednego we Włoszech (Grandate) i trzech w Polsce (Bydgoszcz, Łęczyca, Ozorków), o łącznej powierzchni 135 500 m kw. Jedną z kluczowych zalet platformy produkcyjnej grupy MTD jest jej skala, która zapewnia niezaprzeczalną przewagę pod względem możliwości sprostania wymaganiom rynków globalnych.

Dzięki zdecydowanym działaniom na rzecz zapewnienia jakości i przestrzegania wymogów regulacyjnych produkty wytwarzane w naszych europejskich zakładach spełniają najbardziej rygorystyczne standardy jakości i bezpieczeństwa.

Platforma produkcyjna grupy MTD stanowi potwierdzenie jej dążenia do doskonałości, globalnego zasięgu i niezachwianego zaangażowania w dostarczanie na rynek wyrobów medycznych najwyższej jakości, zaspokajających potrzeby klientów na całym świecie.

NASZA PRODUKCJA W POLSCE

Działalność produkcyjna grupy MTD w Polsce jest prowadzona przez firmę HTL Strefa i obejmuje 3 zakłady, z których każdy oferuje wyjątkowe możliwości produkcyjne, wzmacniające ofertę firmy.

Jeden z tych zakładów koncentruje się na montażu igieł do wstrzykiwaczy i bezpiecznych igieł do wstrzykiwaczy. Wykonuje również procesy obtryskiwania nakłuwaczy osobistych i bezpiecznych igieł do nakłuwaczy. Produkcja odbywa się w pomieszczeniach czystych spełniających wymogi normy ISO 8.
Kolejny, największy zakład zajmuje się różnymi etapami produkcji, w tym formowaniem elementów z tworzyw sztucznych, zwijaniem sprężyn, szlifowaniem surowych igieł, montażem bezpiecznych nakłuwaczy i pakowaniem różnych wyrobów medycznych. Ponadto grupa MTD dysponuje również wyspecjalizowanym zakładem produkcji narzędzi, zapewniającym pełną kontrolę nad produkcją i konserwacją form, będących niezwykle istotnym procesu produkcji. Wszystkie te zakłady wspólnie odpowiadają za możliwości produkcyjne grupy MTD w Polsce, zapewniając produkcję wysokiej jakości wyrobów medycznych przy zachowaniu rygorystycznych standardów kontroli jakości i efektywnej konserwacji form.

Wyróżnikiem zakładu jest zintegrowanie wszystkich procesów produkcji igieł do wstrzykiwaczy. Wszystko zaczyna się od spawania taśmy stalowej do produkcji kaniul, poprzez formowanie wtryskowe komponentów w z tworzyw sztucznych, aż po sterylizację tlenkiem etylenu, montaż i pakowanie. Do innych istotnych procesów należy również tampodruk, montaż i pakowanie strzykawek wszelkiego rodzaju. Ponadto zakład wytwarza medyczne materiały eksploatacyjne, takie jak plastry, gazy i bandaże, a także wykorzystuje zaawansowaną technologię do produkcji fiolek z fizjologicznym roztworem soli z aseptyczną technologią BFS (ang. Blow Fill Seal, „uformuj-napełnij-zgrzej”).
Specjalistyczne laboratoria mikrobiologiczne i mechaniczne zapewniają rygorystyczną kontrolę jakości. Ogólnie rzecz biorąc, włoski zakład grupy MTD jest ważnym ośrodkiem, przyczyniającym się do realizacji misji firmy polegającej na dostarczaniu innowacyjnych wyrobów medycznych wysokiej jakości.

NASZA PRODUKCJA WE WŁOSZECH

Włoski zakład grupy MTD, zarządzany przez Pikdare S.p.A., jest wszechstronnym i wysoce zautomatyzowanym obiektem specjalizującym się w produkcji wyrobów medycznych, w tym igieł do wstrzykiwaczy i strzykawek.

CERTYFIKATY

Certyfikaty przyznane zakładom grupy MTD stanowią potwierdzenie jej dążenia do doskonałości zarówno w zakresie zarządzania jakością, jak i odpowiedzialności za środowisko.

Zakłady HTL i Pikdare uzyskały certyfikat ISO 13485:2016, co oznacza, że przestrzegają rygorystycznych standardów systemu zarządzania jakością zapewniających, że produkowane przez nie wyroby medyczne spełniają najsurowsze wymagania norm branżowych.

Uzyskały również zatwierdzenie 510(k) agencji FDA dla wytwarzanych przez nie wyrobów medycznych klasy II. Ponadto firma Pikdare uzyskała zatwierdzenie agencji FDA również dla swoich igieł do wstrzykiwaczy i strzykawek.

Zakład Pikdare spełnia także wymogi normy ISO 14001:2015, co potwierdza jego dążenie do zrównoważonego rozwoju. Ten certyfikat stanowi odzwierciedlenie naszych wysiłków na rzecz wdrożenia efektywnego systemu zarządzania środowiskiem i działań ukierunkowanych na zmniejszenie śladu ekologicznego i poprawę wydajności środowiskowej.